Overzicht maatregelen wet toekomst pensioenen – problemen huidig stelsel

De nieuwe pensioencontracten vergroten de transparantie van de pensioenopbouw. Dit is een van de maatregelen uit het wetsvoorstel toekomst pensioenen.