Kennisdocument inkomstenverhouding (IKV), versie maart 2022

In het Besluit inkomstenverhouding is vanaf 1 januari 2024 geregeld wat een inkomstenverhouding (IKV) is en wanneer deze start en eindigt.