Verlofdagen afboeken van zieke werknemer mag niet zonder instemming

De werkgever mocht niet gedurende de periode van ziekte van de werknemer vanwege zijn eerder vastgestelde vakantie verlofdagen afboeken.