Geen wettelijke basis voor verplichte aanschaf eHerkenning voor aangifte LH

Er is geen wettelijke basis voor het verplichten van werkgevers tot het aanschaffen van eHerkenning om aangifte loonheffingen te doen. Dat oordeelt de rechtbank.