Vervallen wettelijke vakantiedagen per 1 juli niet altijd aan de orde

Je kunt er op 1 juli niet automatisch vanuit gaan dat de over het vorige kalenderjaar niet opgenomen wettelijke vakantiedagen zijn vervallen, zo blijkt uit een recente uitspraak.