Hof Amsterdam: gebruikelijk loon dga niet te laag vastgesteld

Het gebruikelijk loon van de directeur-grootaandeelhouder (dga) wijkt niet in belangrijke mate af van hetgeen gebruikelijk is bij de meest vergelijkbare dienstbetrekking.