Alleen verplichte arbovoorziening gericht vrijgesteld vanaf 2022

De gerichte vrijstelling voor arbovoorzieningen is per 2022 alleen van toepassing op verplichte arbovoorzieningen. Dit staat in de Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011.