Besluit in verband met invoering Wet betaald ouderschapsverlof gepubliceerd

Het besluit in verband met de invoering van de Wet betaald ouderschapsverlof waarin is geregeld dat een werknemer recht heeft op een uitkering tijdens het ouderschapsverlof is gepubliceerd.