Regeling CO2-reductie op werkgebonden personenmobiliteit niet per 2022

De normerende regeling werkgebonden personenmobiliteit zou eerst naar verwachting starten op 1 januari 2022. De besluitvorming over deze regeling wordt echter overgelaten aan het nieuwe kabinet.