Premies vrijwillige verzekeringen 2022 vastgesteld

UWV stelt elk jaar de premies voor vrijwillige verzekeringen vast. In de nota Premievaststelling vrijwillige verzekeringen 2022 staat hoe UWV deze premies berekent.