Gerichte vrijstelling thuiswerkkosten: wat vermeldt Nieuwsbrief Loonheffingen 2022?

Over de in het Belastingplan 2022 opgenomen gerichte vrijstelling thuiswerkkosten is al veel geschreven. Wat vermeldt de Nieuwsbrief Loonheffingen 2022 hierover?