Besluit IKV pas per 1 januari 2024 in werking

Het Besluit inkomstenverhouding (IKV) treedt weer een jaar later in werking dan gepland: per 1 januari 2024 in plaats van 1 januari 2023.