Richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in wetsvoorstel

Het wetsvoorstel implementatie richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden is gepubliceerd. Geplande inwerkingtreding is 1 augustus 2022.