Werkgeversheffing Zvw omlaag in 2022 naar 6,75 procent

De inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet verschuldigd door de werkgever daalt in 2022 van 7,00 naar 6,75 procent.