Hybride werken en cao – stand van zaken

AWVN concludeert uit een analyse van recente cao-akkoorden dat sociale partners goed op weg zijn om hybride werken in de cao vorm te geven.