Lager gebruikelijk loon niet aannemelijk – ziekte dga geen aanleiding

Ziekte is geen aanleiding om het gebruikelijk loon naar beneden bij te stellen. De rechter wijst daarbij op de verplichting om bij ziekte loon door te betalen.