Kleine werkgevers betalen lagere Aof-premie vanaf 2022

Er komt een gedifferentieerde Aof-premie met ingang van 1 januari 2022 met een lagere premie voor kleine werkgevers en een hogere premie voor (middel)grote werkgevers.