Inkomstenverhouding (IKV), loonaangifte en Besluit IKV

Het begrip ‘inkomstenverhouding’ (IKV) is een administratief begrip in de loonaangifte. Dit begrip is vastgelegd in het IKV-besluit dat per 2023 in werking treedt.