Minister beantwoordt aanvullende vragen over betaald ouderschapsverlof

Minister Koolmees biedt de Eerste Kamer de nadere memorie van antwoord bij het nader voorlopig verslag over de Wet betaald ouderschapsverlof aan.