Gerichte vrijstelling voor thuiswerkvergoeding in Belastingplan 2022

Het kabinet wil een gerichte vrijstelling voor het vergoeden van de thuiswerkkosten in het leven roepen. AWVN vindt dat goed nieuws.