Werkwijzer Poortwachter van UWV – versie juni 2021

De re-integratieverplichtingen voor de payrollwerkgever zijn gewijzigd en de nieuwe ontwikkelingen op verlofgebied zijn verwerkt in de Werkwijzer Poortwachter.