Duurzame inzetbaarheid en cao-afspraken in 2021

Wat zien we aan duurzame inzetbaarheid in cao-afspraken? Werkgeversorganisatie AWVN ziet drie rode draden in de tot stand gekomen akkoorden in 2021.