STAP-budget vervangt fiscale scholingsaftrek – per 2022 in werking?

Uiterlijk 2 juli 2021 moet duidelijk zijn of de fiscale aftrek van scholingsuitgaven per 1 januari 2022 wordt afgeschaft en het STAP-budget wordt ingevoerd.