Administratieve lastenverlichting bij controle NOW: zes voorstellen

Minister Koolmees komt met zes administratieve lastenverlichtingen bij de controle van de NOW door een accountant of deskundige derde.