Geen arbeidsovereenkomst maar overeenkomst van opdracht

Een overeenkomst van opdracht kwalificeert niet als arbeidsovereenkomst. Loon en een gezagsverhouding ontbreken, aldus de kantonrechter.