Wet nieuw pensioenstelsel pas per 1 januari 2023 in werking

De nieuwe pensioenwet (wetsvoorstel toekomst pensioenen) treedt een jaar later in werking dan eerder gepland: per 1 januari 2023.