Handreiking RVU gewijzigd – voorwaarden RVU-drempelvrijstelling

Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen heeft de handreiking over de regeling vervroegd uittreden (RVU) aangepast.