Personeelsvolgsysteem en privacy werknemers

Steeds meer werkgevers willen werknemers monitoren via personeelsvolgsystemen, bijvoorbeeld als werknemers thuiswerken. Dit is een inbreuk op de privacy.