Besluit IKV per 2023 en impact op de loonaangifte

In het Besluit inkomstenverhouding is vanaf 1 januari 2023 geregeld wat een inkomstenverhouding (IKV) is en wanneer deze start en eindigt.