Gerichte vrijstelling voor verblijfkosten binnenlandse dienstreis

Voor binnenlandse dienstreizen geldt een maximum aan bedragen voor verblijfkosten dat je gericht vrijgesteld kunt vergoeden aan de werknemer.