Vaststellingsloketten NOW – nieuwe openings- en sluitingsdata

Minister Koolmees informeert over de aanpassingen in de openings- en sluitingsdata van de vaststellingsloketten van de NOW.