Lager gebruikelijk loon bij omzetverlies ook in 2021

Ondernemers die als gevolg van de coronacrisis te maken hebben met een omzetdaling, kunnen in 2021 weer het gebruikelijk loon lager vaststellen.