Eindheffing WKR 2020 – loonaangifte in 2e loontijdvak 2021

In de tweede loonaangifte van 2021 moet je de eindafrekening maken van alle vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers in 2020.