HR-medewerker schendt integriteitseisen – ontslag zonder vergoeding

Een HR-medewerker heeft vertrouwelijke persoonsgegevens geraadpleegd. De kantonrechter ontbindt de arbeidsovereenkomst wegens verwijtbaar handelen.