Aanvalsplan witte vlek – werknemers die geen pensioen opbouwen

Minister Koolmees gaat in op het aanvalsplan witte vlek (werknemers die geen pensioen opbouwen) van de Stichting van de Arbeid.