Baangerelateerde Investeringskorting: hoe zit het met uitvoering?

De Belastingdienst en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland hebben een uitvoeringstoets gedaan voor de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK).