Overgangsregeling 30%-regeling kan eindigen op 1 januari 2021

De overgangsregeling van de 30%-regeling eindigt met ingang van 1 januari 2021 voor bepaalde ingekomen werknemers. Wat betekent dit?