Baangerelateerde Investeringskorting: effecten en alternatieven

Het CPB heeft de te verwachten effecten van de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK) en verschillende alternatieven geanalyseerd.