Gedifferentieerde Aof-premie en extra verlaging kleine werkgevers

Kleine werkgevers ontvangen eenmalig in 2022 een extra verlaging van hun Aof-tarief van €300 miljoen en in 2023 van €150 miljoen.