Nieuwe cao voor rijksambtenaren met thuiswerkvergoeding

De vakbonden en staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken zijn het eens geworden over een nieuwe cao voor rijksambtenaren.