Tijdelijke opschorting 30%-herzieningssituatie WAB in besluit

Het Besluit van 2 september 2020 wijzigt het Besluit Wfsv om in verband met de coronacrisis tijdelijk de lage WW-premie niet te herzien bij overwerk.