Belastingplan 2021 – inkomensbeleid en koopkracht

De koopkrachtontwikkeling is de komende periode erg onzeker. Het kabinet zorgt met een paar maatregelen dat de koopkrachtontwikkeling gelijkmatiger wordt verdeeld.