WAB blijft in 2021 belangrijk voor salarisprofessionals

De Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) die per 1 januari 2020 werd ingevoerd is voor salarisprofessionals het belangrijkste beleidsthema in hun werkzaamheden.