Gedifferentieerde Aof-premie en VCR in wetsvoorstel

Het wetsvoorstel en toelichting wijziging Wet financiering sociale verzekeringen (differentiatie en voortschrijdend cumulatief rekenen) is gepubliceerd.