Beeldschermwerk: wat moet werkgever regelen?

Werknemers zitten gemiddeld ruim 4 uur per werkdag achter een beeldscherm. Bij langdurig beeldschermwerk is er kans op gezondheidsklachten.