LIV wordt LKV jongeren – LKV banenafspraak structureel

Het lage-inkomensvoordeel (LIV) wordt omgevormd tot een loonkostenvoordeel (LKV) voor jongeren. Het LKV banenafspraak wordt structureel.