Uitwerking pensioenakkoord nog niet definitief

Het kabinet, werkgevers- en werknemersorganisaties zijn het op 12 juni eens geworden over het nieuwe pensioenstelsel. FNV-leden stemmen op 4 juli hierover.