Uitwerking pensioenakkoord – hoofdlijnennotitie en meer

Minister Koolmees van Sociale Zaken stuurt alle relevante stukken die ten grondslag liggen aan de uitwerking
van het pensioenakkoord naar de Tweede Kamer.