Leg arbeidscontract vaste werknemer voor 1 juli schriftelijk vast

Je hebt nog tot 1 juli de tijd om de arbeidscontracten van vaste werknemers die dan nog bij de werkgever in dienst zijn, schriftelijk vast te leggen.