Effecten WAB – flex ontslag WW-premie seizoenswerk

Minister Koolmees stuurt een quickscan over de effecten van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB). Hij gaat in op flexibele arbeid, ontslagrecht, WW-premiedifferentiatie en seizoensarbeid.